Training Information Management System
online Training

 

Events Calendar

No event in the calendar
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Information

Programs and Activities

  • Download info about programs and activities.

Progress Report
तालिम साईटहरु ।

TSH1

मिति २०८०/१२/०७ देखि ९ गते सम्म हुन गई रहेको  ग्रामिण स्वस्थ्यार्मी समेलनमा  “निक साइमन्स अवार्ड” छनौटको लागि भर्ने सिफारिश फारम |

https://nsi.edu.np/award2023 यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोस |